انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر حسین علی بصیری
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922144 (009821)
  نمابر:  ................  (009821)
  پست الکترونیک: 
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             استاد
          آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی